Heikki Kärki ja Risto Laukkanen

YAP Solutions Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

YAP Solutions Oy -konserni on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Osana YAP Solutions Oy:n kehitysohjelmaa ja strategian toteuttamista on yhtiön hallitus valinnut yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Strategiansa mukaisesti YAP tavoittelee asiakastoimialojemme IT-ratkaisujen suunnannäyttäjän asemaa.

Nykyinen toimitusjohtaja Risto Laukkanen siirtyy päätoimiseksi YAP Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Uudessa tehtävässään hän tulee edelleen olemaan voimakkaasti mukana yhtiön kehittämisessä. Toimitusjohtajaksi on 1.10.2017 alkaen nimitetty pitkään yhtiön johtoryhmässä toiminut henkilöstöjohtaja Heikki Kärki. Heikki on pitkän linjan YAP:laisena työskennellyt myös liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä.

YAP:n hallitus kiittää Ristoa hänen tähänastisesta panoksestaan YAP Solutions Oy:n kehittämisessä ja toivottaa Heikille menestystä uudessa tehtävässä.

Heikki Kärki ja Risto Laukkanen

Heikki Kärki (vas.) ja Risto Laukkanen

Lisätietoja:

Risto Laukkanen, hallituksen puheenjohtaja 1.10.2017 alkaen, 050 564 2995

Heikki Kärki, toimitusjohtaja 1.10.2017 alkaen, 050 574 8830

YAP – Toimialan uudistaja. Tuotamme edunvalvontaan ja työttömyysturvaan erikoistuneita palveluja.