Asiakasyhteistyö

Sovellusten parantelusta todellisiin innovaatioihin

 

Digitalisoitumisen myötä ohjelmistotekniikka on mukana jokaisen ihmisen päivittäisessä arjessa, jolloin voittajaksi selviytyvät käyttäjän näkökulmasta helpot ja huolettomat ratkaisut. Uudet kuluttajainnovaatiot nostavat rimaa myös yritysratkaisujen puolella ja haastavat toimijat asiakaslähtöisempään tuotekehitykseen. Mutta kuinka yrityksen ja tuotekehityksen toiminta muutetaan asiakaslähtöiseksi? Mitä ketterät menetelmät, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, Lean tai DevOps ovat opettaneet IT-alalle? Kuinka megatrendit tai teknologiainnovaatiot vaikuttavat tuotekehityksen toimintatapaan? Miten tuotteiden ja palveluiden parantelusta päästään toimialaa ravisteleviin innovaatioihin?

Luomisen tuskaa

Ohjelmistojen ja IT-järjestelmien rakentaminen on edelleen suhteellisen nuori ja kiihtyvällä vauhdilla kasvava ala. Kaikki alan toimijat haluavat kehittyä ja onnistua työssään, mutta mikään uusi ideologia, menetelmä tai työkalu ei automaattisesti takaa menestystä. IT on kuitenkin ihmisten tekemää luovaa työtä ja erinomaisten ratkaisujen aikaansaaminen perustuu aina yritykseen, erehdykseen ja oppimiseen. Kun tähän oppimisprosessiin kytketään asiakas mukaan, ollaan oikeilla jäljillä.

Vauhtia oppimiseen

Tuotekehityksen ja ohjelmistoprojektien menetelmäkehityksessä on jatkuvasti etsitty tapoja luoda tuloksia nopeammin ja ymmärtää asiakasta paremmin. Ideoiden pohjalta täytyy nopeasti rakentaa konkreettista näytettävää, jonka avulla tavoiteltavasta käyttäjäryhmästä saadaan palautetta. Kun tätä prosessia toistetaan tiheästi ja pyritään jokaisella kierroksella sekä parantamaan jo tehtyjä ominaisuuksia että testaamaan uusia, saadaan lopputuloksesta paremmin asiakkaiden tarpeita vastaava. Äärimmilleen vietynä tuotteesta tai uudesta ominaisuudesta julkaistaan jopa päivittäin useita versioita, joiden onnistumista markkinassa vertaillaan analytiikan avulla.

Tiheän kokeilun ja oppimisen ohella tärkeä nykyaikaisen tuotekehityksen periaate on ratkaisun erottaminen ongelmasta. Asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen ennen ratkaisuun hyppäämistä on ensiarvoisen tärkeä onnistumisen edellytys. Siksi edellä kuvattu konkreettinen näytettävä ei alkuun tarvitse olla paperille piirrettyä kaaviota monimutkaisempaa. Lainaan tähän Liisa Välikankaan esimerkkiä edellisestä Divia-foorumista, jossa asiakkaalle myytiin pora. Jotta hän saisi seinään reiän. Jotta reikään saisi kiinnikkeen taululle. Jotta huoneeseen saisi viihtyisämmän tunnelman. Mikä onkaan asiakkaan todellinen ongelma ja mikä ratkaisu tuottaa siihen eniten arvoa?

Silmät ja korvat auki

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa pelkästään asiakkaiden kuuntelu ei riitä. Toimintaympäristön muutokset, megatrendien vaikutukset ja uudet teknologiainnovaatiot saattavat tuottaa ratkaisevia oivalluksia tuotejohtajuuden rakentamiseen. Kuinka nopeasti digitalisaatio korvaa paperipohjaiset prosessit liittojen ja kassojen asioinnissa? Miten kasvavan mobiilikäytön mahdollisuudet parhaiten hyödynnetään jäsenten sähköisissä palveluissa? Koska ohjelmistorobotiikka ja teköälyratkaisut ovat kypsiä maksatusjärjestelmän rutiinitehtävien ja asiakaspalvelun tehostamiseen?

Parantelusta innovaatioihin

Parhaimmillaan tuotekehitys löytää ratkaisuja, joita asiakkaat eivät ole tienneet tarvitsevansa. Ja parhaimmillaan ratkaisut tuottavat moninkertaisesti arvoa toteuttamiskustannuksiin verrattuna. Näitä innovaatioita ei synny pelkästään nykyisiä tuotteita parantelemalla ja menestyksekkäimmissä yrityksissä tehdäänkin systemaattisesti ja ennakkoluulottomasti luovaa kokeilua. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, siksi suunnannäyttäjän täytyy luoda se!

Ville on aloittanut YAP:n teknologiajohtajana 1.9.2016. Ennen tätä roolia Ville on auttanut lukuisia organisaatioita parantamaan tuotekehityksen tehokkuutta ja tuomaan uusia tuoteinnovaatioita markkinoille. Email: ville.somppi@yap.fi