Blog-Hero.png

BLOGI JA UUTISET

Näin sähköinen taloushallinto sujuu yhteistyössä tilitoimiston kanssa

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat aiempaa joustavamman työnjaon tilitoimiston ja urakointiyrityksen välille. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Näin pystytään tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä ja vieläpä aiempaa nopeammassa aikataulussa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvoittaa kirjanpitoa ja vapauttaa enemmän aikaa oleelliseen.

Lue lisää

Taloushallinnon haasteet ratkaistaan perusprosesseja tehostamalla

Perinteisesti urakointiyrityksen taloushallinnon osa-alueet toimivat toisistaan erillisissä järjestelmissä, tiedostoissa tai jopa pelkästään paperikansioissa. Manuaaliset taloushallinnon toiminnot teettävät ylimääräistä työtä. Läpinäkyvyys taloushallinnon osa-alueiden välillä on usein heikkoa, ja taloushallinnon työläys aiheuttaa johdolle tai taloushallinnosta vastaaville työntekijöille tuskaa. Mitä haasteita urakointi- ja rakennusalan yrityksien taloushallintoon liittyy, ja kuinka ne ratkaistaan?

Lue lisää

Älä kompastu näihin urakointiyrityksen resursoinnin haasteisiin

Ilman suunnitelmallisuutta ja resursoinnin organisointia ilmenee haasteita väistämättä jossain vaiheessa, vaikka kaikki tuntuisikin olevan ihan hyvin. Kasvutavoitteet voi unohtaa, mikäli resursointi ei ole suunnitelmallista ja tietoon perustuvaa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millaisten resursointiin liittyvien haasteiden kanssa urakointiyrityksissä tyypillisesti painitaan. Jos jokin haasteista kuulostaa tutulta, on toiminnan tehostamiselle tarvetta.

Lue lisää

YAP Solutions Oy keskittyy ammattiliittojen ja työttömyyskassojen palvelujen ja koko toimialan kehittämiseen

YAP Solutions Oy on siirtänyt toiminnanohjausjärjestelmiä toimittavan Yritykset-asiakasryhmän tytäryhtiöön YAP Accounting Oy:lle. Liiketoimintasiirto astuu voimaan 1.4.2018. YAP Solutions Oy tulee jatkossa toimimaan täysin ammattiliittojen ja työttömyyskassojen toimialan kehittämiseen erikoistuneena yhtiönä.

Lue lisää

YAP Accounting kasvaa ja tarjoaa uusia palveluja

YAP Solutions Oy on siirtänyt toiminnanohjausjärjestelmiä toimittavan Yritykset-asiakasryhmän liiketoiminnot tytäryhtiöön YAP Accounting Oy:lle. Liiketoimintasiirto astuu voimaan 1.4.2018. 

Lue lisää

Mitä urakointiyrityksen resursoinnilla tarkoitetaan?

Kokemuksemme mukaan urakointialan liiketoiminnan kasvu muodostuu tänä päivänä valtaosin siitä, kuinka tehokkaasti yritys resursoi toimintaansa. Haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Hintojen korottaminen ei useinkaan ole vaihtoehto kannattavuuden parantamiseksi, jolloin ainoaksi keinoksi jää hyödyntää nykyiset resurssit tehokkaammin. Mutta mitä kaikkea urakointiyrityksen resursseilla yleensä tarkoitetaan?

Lue lisää

Miten valita yrityksen tarpeisiin sopiva urakointijärjestelmä?

Yrityksessänne on ehkä jo huomattu urakointijärjestelmän tarve - laskutus laahaa, manuaalinen paperityö turhauttaa, resurssien ennakoitavuus takkuaa. Jokaisessa urakointijärjestelmässä hyvät ja huonot puolensa, mutta eroavaisuudet löytyvät melko nopeasti, kun toimittajien ratkaisuja kahlaa läpi. Kannattaa pitää mielessä, että ominaisuudet ovat välineitä tavoitteisiin pääsyyn. Mihin järjestelmän ominaisuuksiin ostajan kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota?

Lue lisää

Nykytilan kartoitus toimii järkevän ostopäätöksen tukena

Monilla urakointiyrityksillä tiedot projekteista, laskutuksesta tai vaikkapa työntekijöiden lomista ovat edelleen hajanaisesti paperilla ja erilaisissa tiedostoissa. Aikaa valuu hukkaan tiedon etsintään ja laskutus laahaa, kun oleelliset tiedot urakoista eivät siirry järjestelmään ajantasaisesti ja tarkasti. Urakointi- ja rakennusalankin yrityksen kannattaa hyödyntää teknologian tuoma helppous, mutta monia muutokset tai käyttöönottoprosessit epäilyttävät. Kuinka urakointijärjestelmän ostamista kannattaisi alkaa pohjustaa, ja millaisia helppoja vaihtoehtoja hankintaan on olemassa?

Lue lisää

Hyvistä käytännöistä toimivia prosesseja osa 2: Manuaalitöiden vähentäminen säästää aikaa ja minimoi virheet

Teknologian tarjoamat tehostusmahdollisuudet kannattaa hyödyntää etenkin, kun suurin osa urakointiyrityksen työstä on niin sanottua liikkuvaa työtä ja tapahtuu suoraan työmaalla. Kun työntekijät voivat kirjata tehdyn työn, tunnit sekä käytetyt materiaalit suoraan työn tekemisen paikalta, säästetään monia manuaalisia työvaiheita ja minimoidaan virheet. Ja kuinka paljon enemmän työmaallakin saadaan aikaan, kun kirjauksiin ei kulu enää kohtuuttomasti työaikaa?

Lue lisää

Hyvistä käytännöistä toimivia prosesseja osa 1: Yhtenäinen järjestelmä lisää projektien hallittavuutta ja helpottaa myyntiä

Tyypillisesti urakointi- ja rakennusalan yrityksen toiminta on hajautunut siten, että työtä tehdään samanaikaisesti eri paikoissa. Tällöin toimintatavat voivat vaihdella projekteittain tai jopa yksittäisten projektien sisällä paljonkin. Ilman yhtenäisiä prosesseja toiminnasta puuttuu ennustettavuus ja reaaliaikaiseen tietoon perustuva ohjaus.

Lue lisää